This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+81 366610351
Đặt Ngay

Đặt phòng theo Nhóm

Chúng tôi chào đón khách hàng của nhóm!

Chúng tôi chào đón khách hàng của nhóm! Năng lực của phòng khách của chúng tôi là 13-20 người. Bạn có thể thuê cả sàn. Đó là lý tưởng cho các chuyến đi học, đội thể thao, các nhóm người muốn sử dụng nhà bếp và vv .. Chúng tôi chấp nhận cả đặt phòng cá nhân và đặt phòng thông qua các cơ quan du lịch. Chúng tôi chấp nhận nó như một nhóm từ 11 người. Nếu bạn từ 11 người trở lên, vui lòng đặt phòng trực tiếp cho nhóm. Giá của các nhóm khác với giá của các cá nhân.
Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ: info@irorihostel.com
Close