จองกลุ่ม

เรายินดีต้อนรับกลุ่มลูกค้า!

เรายินดีต้อนรับลูกค้ากลุ่ม! ความจุของห้องพักของเราคือ 13-20 คน คุณสามารถเช่าทั้งชั้นได้ เหมาะสำหรับการเดินทางไปโรงเรียนทีมกีฬากลุ่มที่ต้องการใช้ห้องครัวและอื่น ๆ ... เรารับจองและจองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว เรายอมรับว่าเป็นกลุ่มจาก 10 คน หากคุณคือ 10 คนขึ้นไปโปรดทำการจองแบบกลุ่มโดยตรง ราคาสำหรับกลุ่มนั้นแตกต่างจากราคาสำหรับผู้ได้รับเชิญ

กรุณาสอบถามจากแบบฟอร์มนี้;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG2lfY_w09_TNEKHU_TCysQAKIa6xVtlAx9g1qhYpfjlw6sQ/viewform