โปรโมชั่น

แผนอาหารเช้า

แผนนักเรียน

หากคุณเป็นนักเรียนญี่ปุ่นหรือนักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในโรงเรียนของญี่ปุ่นคุณสามารถรับผ้าเช็ดตัวได้ฟรีทุกคืน หากคุณต้องการโปรดเขียนหรือแจ้งรหัส: IRORI-ST เมื่อทำการจองห้องพักใน HP อย่างเป็นทางการทางอีเมลหรือโทรศัพท์ โปรดนำบัตรนักเรียนเมื่อเช็คอิน