Phương hướng

Làm thế nào để đến IRORI HOSTEL và KITCHEN

36606722
[Address] 5-13 Nihonbashi-Yokoyamacho Chuo-ku Tokyo 103-0003
[TEL] + 81- (0) 3-6661-0351

JR Soubu-Line [ BAKUROCHO Sta.] 3 phút ?i b? t? EXIT A1
Toei Asakusa-Line [ HIGASHI NIHONBASHI Sta.] ?i b? t? EXIT B4
Toei Shinjuku-Line [ BAKURO-YOKOYAMA Sta.] 3 phút ?i b? t? EXIT A1

Làm thế nào để đến IRORI từ A1 EXIT:

Nếu bạn thoát bạn khỏi A1, có một cửa hàng tiện lợi có tên Daily YAMAZAKI và một cửa hàng màu đỏ ở bên trái. Vui lòng rẽ trái khi bạn thoát khỏi A1, và sau đó rẽ trái ngay tại góc đầu tiên. Đi thẳng vài phút và bạn sẽ đến IRORI ở bên tay trái của bạn.

Làm thế nào để đến IRORI từ B4 EXIT:

36606720
Nếu bạn thoát khỏi B4, bạn sẽ tìm thấy khách sạn APA ở phía trước và một cửa hàng tiện lợi có tên 7-Eleven bên tay trái của bạn. Hãy đi thẳng và rẽ trái ở góc đầu tiên lên đường giữa APA Hotel và 7-Eleven. Khi bạn nhìn thấy giao lộ, đi theo con đường thứ hai từ bên phải, và sau đó rẽ trái ngay tại góc đầu tiên. Đi thẳng và bạn sẽ đến IRORI bên tay phải của bạn.

36606721

36606719